Kobylnice2.jpg
156u-Kobylnice.jpg
Kobylnice1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOBYLNICE

KOBYLNICE (Kutná Hora) - silniční most

Sedmiobloukový kamenný most překonává řeku Doubravu před vjezdem do Kobylnice, jež leží 40 km severovýchodně od Kutné Hory. Most pochází asi z druhé poloviny 19. století. Je zděn na takzvané tvrdé vápno, tedy bez cementu. Na první pohled zaujme pečlivě provedené průčelí ze zaspárovaného kamenného zdiva. Paprskovitě se rozbíhající klenáky jsou 50 centimetrů vysoké, zděný parapet má u středního oblouku dva výstupky, výrazně vystupující nad půlkulové zakulacení horní části pilířů. I nad ostatními pilíři rovněž s půlkulovým vrchlíkem je parapet slabě posunut mimo čáru mostovky. Most je necelých 50 metrů dlouhý a 8 metrů široký a zvlášť sympatické na stavbě je, jak naprosto ústrojně zapadá do okolní krajiny.