KobylaKarluvmost88.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KOBYLÁ

KOBYLÁ (Jeseník) - silniční most

Obec Kobylá se nachází na silnici Žulová -Vidnava. Most z roku 1906, který přemosťuje říčku Vidnávku, nese název Karlův, což si můžeme přečíst na litinové desce. Navíc je most opatřen litinovou deskou s nápisem a další litinovou deskou, jež dokládá jméno stavební firmy: N. Rella a Neffe, Betonbau Unternehmung, Wien - Mahr, Ostrau. Délka přemostění činí 17,25 metry, výška nivelety vozovky mostu nade dnem říčky je 3,70 metru, volná šířka mostu je 5 metrů. Opěry jsou z lomového kamene, nosnou konstrukci tvoří dva železobetonové parapetní nosníky, nahoře mírně zaoblené. Tloušťka nosníků je 0,65 metru, výška ve vrcholu činí 1,95 metru. Příčníky tvoří trámy o osové vzdálenosti 1,4 metru, spřažené do železobetonové desky. Pohledové strany parapetních nosníků jsou zdobeny podélnými vpadlinami a jednoduchými secesními ornamenty.