Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KNĚŽICE

KNĚŽICE (Třebíč) - starý silniční most

Ves Kněžice v údolí říčky Brtnice se poprvé připomíná v roce 1222. Zdejší kostel má původní románské jádro. Pozoruhodný je i most v místní části Kněžic, která nese charakteristický název Brodce. U mostu (neurčeného stáří) je ojedinělá plastická výzdoba, kamenné sousoší Piety na (asi pozdějším?) hranolovém podstavci datované do roku 1659, které má však ještě pozdně gotické rozvržení hmoty.