Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KLIMKOVICE

KLIMKOVICE (Nový Jičín) - mostní přechod

Mezi kostelem sv. Kateřiny a zámkem je krytý zděný mostní přechod o dvou obloucích nestejného rozpětí - oba však mají značné vzepětí. Oblouk bližší věži má pětimetrové rozpětí. Klimkovický mostní přechod je mimořádný svou velikostí.