Img_3938a.jpg
01-zkouka-lokomotivy.jpg
klasterec-pred_rekonstrukci.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (Chomutov) - železniční most

Železniční spojení měst Ostrov a Kadaň bylo zprovozněno 9. 11. 1871. V Klášterci nad Ohří překonávala trať údolí řeky Ohře jednokolejným, později dvoukolejným ocelovým mostem.

Na počátku 21. století prošla trať Kadaň – Karlovy Vary rekonstrukcí, při níž byla zároveň elektrizována. V rámci této akce byly v kláštereckém mostu vyměněny nosné konstrukce v obou kolejích. V 1. koleji byla konstrukce z roku 1928 a ve 2. koleji konstrukce z roku 1898. Dále byly přestavěny úložné prahy na opěrách i na pilíři, závěrné zdi na opěrách a horní části opěr a rovnoběžných křídel. Zachované části spodní stavby byly sanovány injektáží.

Nosná konstrukce byla navržena jako spojitá spřažená ocelobetonová konstrukce o dvou polích, v uspořádání se dvěma hlavními příhradovými nosníky pod každou kolejí. Rozpětí polí je u nosných konstrukcí v obou kolejích 2 x 42,35 m. Ložiska jsou hrncová, mostní závěry jsou vodotěsné lamelové, odvodňovací systém uzavřený nerezový, na obou římsách mostu jsou umístěny protihlukové stěny s horní částí z průhledného plastu.

Založení spodní stavby, opěr i pilíře, je původní, plošné.


Projekt: SUDOP PRAHA a.s., odpovědný projektant Ing. Vladimír Veselý
Realizace: Hlavní zhotovitel mostu SSŽ, a.s., OZ 09 Řevnice, dodávka ocelové konstrukce MCE Slaný s.r.o.

Rekonstrukci mostu udělilo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005.