Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KLÁŠTEREC

KLÁŠTEREC (Vimperk) - železniční viadukt

Železniční most překonává mezi Vimperkem a Lipkou Arnoštovský potok. Jedná se o víceobloukový most s otvory zaklenutými polokruhovými klenbami z kamenných kvádrů. I opěry jsou kamenné. Svým vzhledem připomíná klášterecký viadukt typické alpské mosty.