Kelc154a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KELČ u Hranic na Moravě

KELČ u Hranic na Moravě (Vsetín) - silniční most

Kelč, ležící 11 km od Valašského Meziříčí, se poprvé připomíná počátkem 13. století, dlouho to bylo městečko, od roku 1924 však jde o město. Nalezneme tu železobetonový silniční most přes Juhyni (přítok Bečvy), a to u Strnadelova mlýna při výjezdu z Kelče směrem na Polici. Most má nedávno zcela obnovený povrch a překonává vodoteč v délce 16 metrů a ve velmi šikmém úhlu křížení. Jeho parapet má na obou průčelích po šesti ozdobných vpadlinách a po čtyřech vpadlinách je na čtyřech tři metry vysokých pyramidových pylonech, které jsou při všech okrajích mostu. Nedávná oprava mostu ještě podtrhla jeho střízlivý půvab.