Darkov52.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KARVINÁ-LÁZNĚ DARKOV

KARVINÁ-LÁZNĚ DARKOV (Karviná) - silniční most

Železobetonový obloukový silniční most překlenuje řeku Olši na trase z Darkova do Karviné a pochází z roku 1925. Je unikátní použitím úsporného, ale technicky velmi náročného Vierendeelova nosníku v horním oblouku a prostorově velmi působivým příčným ztužením, které má podobu tří trojic vodorovných prutů nad sebou, proložených svislým středním prutem. Výška mostu je 6,25 metru, dolní mostovka je dlouhá 55,8 metru a most je pak široký 6,25 metru.