Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KARLOVY VARY

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Špitálská lávka

Na místě dnešní Špitálské lávky stávala jedna z vůbec nejstarších karlovarských lávek. I stávající mostek s litinovou konstrukcí, plastickou výzdobou a kovaným zábradlím patří k nejstarším a byl rekonstruován v roce 1988. Jeho délka činí 17 metrů a šířka 3 metry. Překonává říčku Teplou v lázeňském centru, kde spojuje Vřídelní ulici s Tržištěm.