Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KARLOVY VARY

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Gogolova lávka

Mostek, který překonává říčku Teplou, je značného stáří; poprvé je tu lávka doložena už v roce 1812, současná byla obnovena (či přestavěna) roku 1874 a rekonstruovaná v roce 1986. Je dlouhá 18 a široká 3 metry a spojuje dnešní třídu I. P. Pavlova s Mlýnským nábřežím.