Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KÁRANÝ

KÁRANÝ (Praha-východ) - lávka pro pěší

Investorem lávky pro chodce a cyklisty přes Labe v Káraném bylo Sdružení Zátoka obcí Káraný, Lázně Toušeň, Zápy, Nový Vestec. Projektantem byl pražský Pontex a zhotovitelem Stavby mostů Praha. Výrobcem a montážní firmou ocelové konstrukce byl OKBE Nový Knín. Lávka je 224 metrů dlouhá, 2,75 metru široká, rozpětí hlavního pole činí 104 metry. Pylony jsou 19 metrů vysoké, stavební výška lávky je 0,43 metru. Lávka má celkem 13 polí a je konstruována pro zatížení provozem cyklistů a chodců o intenzitě 4,0 kN/m2. Stavba lávky byla zahájena v říjnu 1999 a ukončena byla v listopadu 2000. Spojuje oba břehy Labe asi 500 metrů nad soutokem Labe s Jizerou v blízkosti stávajícího přívozu. Konstrukčně se jedná o systém předpjaté visuté lanové lávky.