150u-Kaplice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KAPLICE

KAPLICE (Český Krumlov) - silniční most

Kaplice byla na počátku 13. století trhovou vsí a roku 1358 byla povýšena na městečko. Nachází se tu pěkná jednooblouková mostní stavba menších rozměrů - má délku 5 metrů s obloukem třímetrového rozpětí a vzepětí 1,5 metru. Obě čelní strany mostu jsou omítnuty, část průčelí u patek oblouku je vysazena směrem do řečiště Malše, kterou most překonává. Podél vodoteče pod obloukem vede i stezka pro pěší, kteří se ovšem vzhledem k výšce oblouku musí při průchodu sehnout.