018u-Borek.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOREK

BOREK (Plzeň-sever) - silniční most

Silnice z Kozojed přes Borek do Břízska, postavená kolem roku 1900, překonávala řeku Střelu brodem pod dnešním mostem. Později byl zřízen malý most těsně u mlýna. Železobetonový tříobloukový most byl vybudován v letech 1920-1922. Ten byl v 90. letech pro nevyhovující technický stav uzavřen a doprava byla převedena na souběžně vedené mostní provizorium. V letech 1998-1999 byl starý most zbořen a na jeho místě postaven nový, rovněž tříobloukový železobetonový most (se světlostí otvorů 14 + 23,6 + 14 m) podle projektu Ing. J. Sýkory z Plzně. Stavbu provedla firma Bögl a Krýsl z Dobřan. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická spojitá deska podporovaná vetknutými železobetonovými oblouky s rámovou stojkou nad pilíři. Celková délka přemostění činí 54 metrů při šířce 7,5 metru.