149u-KamknadVltavou_b.jpg
KamyknVltavouPribram149.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KAMÝK NAD VLTAVOU

KAMÝK NAD VLTAVOU (Příbram) - silniční most

Město Kamýk nad Vltavou vyrůstalo od 13. století pod královským hradem. Leží 13 km západně od Sedlčan a 20 km jihovýchodně od Dobříše ve středním Povltaví. Roku 1961 byla dána do provozu Kamýcká přehrada (součást Vltavské kaskády), která je 186 metrů dlouhá a vzedmula řeku v délce 10 km. Brněnská firma ing. A. Pechal projektovala pro Kamýk nový ocelový most, který koncem 90. let nahradil starou konstrukci (viz následující heslo). Most má tři 36 metrů dlouhá mostní pole, jeho celková délka činí 110 metrů. Z konstrukčního hlediska jde o příhradový spojitý nosník s tuhým spodním pásem a dolní ocelovou příčníkovou mostovkou spřaženou se železobetonovou deskou. Ocelová příhrada je 4 metry vysoká, normální zatížitelnost mostu je 32 tun, výhradní zatížitelnost pak až 80 tun. Most je 12 metrů široký včetně dvou 1,5 metru širokých chodníků pro pěší. Dolní okraj mostovky je přibližně 6 metrů nad hladinou řeky. Kamýcký most byl dokončen za 12 měsíců v roce 1999 při celkových nákladech 40 milionů Kč.