KamenneMosty1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

KAMENNÉ MOSTY

KAMENNÉ MOSTY (Kutná Hora) - silniční most

Kamenný most v obci na katastrálním území Zehuby vede přes říčku Hostačovku. Má tři stlačené oblouky, ve svém půdoryse je dvakrát zakřivený. Most je vyzděný včetně parapetů z lomového zdiva, roku 1991 sanovaného betonovým nástřikem. Pochází pravděpodobně ze 14. století a není vyloučeno, že na jeho stavbě se podílel Vilémovský klášter, neboť leží na komunikaci vedoucí od Žleb (zámek je odtud asi hodinu chůze) ke klášteru.