Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOR u Tachova

BOR u Tachova (Tachov) - barokní silniční most

Bor byl původně vodní hrad, který písemné prameny připomínají již v roce 1263. Zdejší kamenný most má jeden půlkruhový oblouk a upravenou mostovku se železobetonovými parapetními zídkami, do nichž byla pojata barokní plastika sv. Jana Nepomuckého datovaná kolem roku 1700 a připisovaná Janu Brokofovi. Most překonává potok u zámeckého areálu na východním okraji města. Původně zde býval hradní příkop, napájený z Výrovského potoka. Most je pravděpodobně také z přelomu 17. a 18. století.