146u-JindichuvHradec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JINDŘICHŮV HRADEC

JINDŘICHŮV HRADEC (Jindřichův Hradec) - krytý mostní přechod

Kromě známého kamenného Vajgarského mostu, který překonává vodoteč mezi Velkým a Malým Vajgarem a má barokní plastickou výzdobu (kamenný krucifix s Madonou od M. Strachovského z doby okolo roku 1760 a sochu sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století), je v Jindřichově Hradci velice zajímavý zděný krytý mostní přechod nad ulicí Čs. armády. Je tříobloukový, přičemž dva oblouky jsou ploché a jeden půlkruhový. Na obou průčelích mostu jsou vždy tři okna. Mostní přechod je 12 metrů dlouhý a hřeben sedlové střechy se nachází 8 metrů nad úrovní vozovky.