Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JINCE

JINCE (Příbram) - silniční most

V Jincích býval barokní zámek, přestavěný později na pivovar. Zdejší železobetonový silniční most je o dvou otvorech s podélnými nosnými trámy, které rozšiřují svou výšku u středního pilíře. Most přes říčku Litávku má betonové parapety, rozčleněné vždy do deseti polí, ve kterých je proraženo po čtyřiceti otvorech.