Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOLKOV

BOLKOV (Trutnov) - silniční most

Obloukový most v Bolkově je z opracovaných kamenných kvádříků a s velmi šikmým úhlem křížení podtékajícího potoka. Plochý oblouk má pouze čtyřmetrové rozpětí a metrové vzepětí.