141u-Jeviovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE (Znojmo) - zámecký most

Město Jevišovice, založené před rokem 1398, ale poprvé zmiňované už na sklonku 13. století, se nachází ve Znojemské pahorkatině v údolí Jevišovky 18 km jihovýchodně od Moravských Budějovic. Na skalnatém pravém břehu Jevišovky je Nový hrad (nazývaný též Starý zámek), který po pánech z Kunštátu mimo jiné patřil i proslulému obránci Brna před Švédy za třicetileté války - Raduitu de Souches. K zámku vede v sedmimetrové výšce tříobloukový, patrně cihlový příjezdní most přes příkop v délce 14,5 metru a šířce 3,5 metru. Most je omítnut, jeho parapet je uprostřed přerušen dvěma půlkruhovými výstupky. Vzepětí oblouků je asi 5 metrů, jeden oblouk je zazděn. V mostním pilíři jsou dva prostory - jeden přístupný průlezem, druhý několika schody a dveřmi ze západní strany. V Jevišovicích je ještě další, tentokrát zcela jistě cihlový most o jednom oblouku v hrázi zřejmě nejstarší evropské přehrady z roku 1897. Poblíž je i třetí, plochý kamenný zděný most, který je "vyzdoben" vápencovými krápníčky.