Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAVORNÍK

JAVORNÍK (Jeseník) - silniční most

Město - poprvé je zmiňováno v roce 1291, ale není známo, zda šlo o hrad, ves, nebo už město - leží v údolí stejnojmenné říčky. Nevelký most se nachází v ohybu místní komunikace. Je z opracovaných kamenných kvádříků s plochým obloukem čtyřmetrového rozpětí a půlmetrového vzepětí. Délka mostu činí 6 metrů. Zároveň je na nábřeží dnešní Družstevní ulice dochována socha sv. Jana Nepomuckého, která je datována do roku 1812.