Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAROMĚŘ-JOSEFOV

JAROMĚŘ-JOSEFOV (Náchod) - znovu odkrytý pevnostní most

Proslulá pevnost Josefov dnes tvoří součást aglomerace města Jaroměře. Podobně jako pevnostní mosty v Terezíně - stavěné rovněž v dobách Marie Terezie za válek s Pruskem - měl i Josefov své mosty. Jeden z nich byl v letech 1998-1999 zásluhou místních josefovských nadšenců a pracovníků podniku Stavby silnic a železnic z Hradce Králové vykopán a opraven. Most, který patřil do soustavy opevnění, býval součástí komunikace mezi Josefovem a Hradcem Králové. Nová silnice, která vede nedaleko mostu, pochází z přelomu 18. a 19. století. Po mostu už nebylo v současné době ani stopy, ale na upozornění pamětníka (z Německa!) začalo pátrání, které bylo korunováno záhy úspěchem. Vykopaný most má celkem 4 pole. První pole bylo zvedací - na pilířích jsou patrné krakorce, na něž se padací most s přibližnou délkou 2,5 metru spouštěl. Další tři pole jsou ze segmentových oblouků o třímetrovém rozpětí; pouze krajní oblouk má rozpětí o něco menší - 2,5 metru. Sloupky zábradlí byly pochopitelně rovněž sneseny, avšak podařilo se je pod mostem nalézt a znovu osadit. Kámen mostní stavby má načervenalou barvu. V prvním pilíři je zazděný původní průchod. Závěrem je třeba říci, že činem josefovských a královehradeckých nadšenců jsme byli obohaceni o hodnotnou technickou památku.