Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU (Třebíč) - silniční most

Třetím pozoruhodným mostem, jenž se v tomto městě nachází, je železobetonový most s barokními plastikami v místech, kde Rokytná z parku vytéká. Vede silnici z Jaroměřic směrem na Moravské Budějovice. Sochy vytvořil Št. Pagan a představují sv. Jana Nepomuckého s andílky (z roku 1714), tehdy jen blahoslaveného Jana Sarkandera, Krista na kříži se sv. Magdalenou (vše z roku 1716) a konečně je zde Pieta. Její podstavec tvoří reliéf se sedmi florentskými kupci - zakladateli řádu servitů - kteří uctívali P. Marii.