Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU (Třebíč) - dřevěný most v zámecké zahradě

Město je především známé velkolepým zámeckým komplexem, jenž je vyvrcholením zdejší rozsáhlé questenberské stavební činnosti. Za Jana Adama došlo k vrcholně barokní přestavbě původně pozdně renesančního zámku (v letech 1700-1737), která dala vzniknout jedné z nejmonumentálnějších zámeckých dispozic v celé střední Evropě. Projekt na přestavbu byl zřejmě zadán Jakubovi Prandtauerovi, jenž patřil k předním architektům své doby. Významnou proměnu prodělala i renesanční zahrada, která byla rozšířena i na levý břeh Rokytné. Vznikl tak rozsáhlý park. Zřejmě již dříve napřímený tok řeky byl znovu upraven, pomocí jezu před ústím Štěpánovického potoka byla zvednuta její hladina, díky čemuž Rokytná působí v rámci zámeckého parku dojmem mnohem většího vodního toku. V zahradě vede přes řeku 16 metrů dlouhý dřevěný most o čtyřech čtyřmetrových polích na třech podpěrách. Jeho zvláštností je zvlněná mostovka, která nemá v České republice obdoby. Další zajímavý most se nachází při vstupu Rokytné do zámeckého parku. Tady řeku překonává štíhlý železobetonový most na pečlivě vyvedeném středním kamenném pilíři.