138u-Jarome.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAROMĚŘ

JAROMĚŘ (Náchod) - gotický, barokně upravený silniční most

V Havlíčkobrodské ulici stojí původně gotický kamenný most ze 14. století, který byl rozšířen v 17. století a barokně upraven. Zajímavost tohoto starobylého mostu pak ještě zvyšuje barokní kaplička uprostřed mostní stavby, která tu stojí od roku 1740. Most dnes překonává místní komunikaci. V Jaroměři býval i starý řetězový most dokončený v roce 1841, který překonával tok řeky Labe. Most býval 41 metrů dlouhý, za prusko-rakouské války v roce 1866 byla jeho mostovka načas rozebrána, aby byl znesnadněn případný postup nepřátelských armád na Vídeň. Prostor mezi vstupními pylony byl velice úzký, takže kočí museli jezdit přes most velice opatrně. V roce 1884 byl řetězový most snesen a nahrazen příhradovou konstrukcí.