136u-Jamnik.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAMNÍK

JAMNÍK (Frýdek-Místek) - silniční mosty

V prostoru mezi Bílou a Bečvicí jsou přes říčku Bílou poblíž odbočky na Jamník u Starých Hamrů dva nevelké mostky. Oba mají mostovku složenou z vrstvy ocelových, tzv. výmětových trubek. Ty jsou naskládány vedle sebe v počtu cca 40-50 kusů. Čtyři trubky přitom po obou stranách výrazně vyčnívají a slouží jako opory železnému zábradlí. Jedná se o určitou technickou kuriozitu.