Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JAKUBOV

JAKUBOV (Karlovy Vary) - kryté dřevěné mosty

Obec Jakubov (původně nesla jméno Jekes) se nachází mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří, asi 5 km severovýchodně od Velichova nad Ohří pod Doupovskými vrchy. V prostoru zdejších keramických závodů jsou celkem 4 dřevěné kryté mosty - přechody pro zaměstnance. Dva pozoruhodnější jsou nad vrátnicí. Mají spodní nosnou konstrukci mírně vyklenutou, jsou 8 metrů dlouhé, 2 metry široké a 3 metry vysoké.