JablonovZdarnSaz135.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JABLOŇOV

JABLOŇOV (Žďár nad Sázavou) - silniční most

Dvouobloukový silniční most o pětimetrovém rozpětí a 2,5 metrovém vzepětí přesně vyzděných oblouků. Nad oblouky je ještě 2 metry vysoké nadloží zakončené římsou. Most, který překonává místní vodoteč, je 16 metrů dlouhý a je opatřen kovovým zábradlím.