134u-JablonnenadOrlici_a.jpg
JablonneNOrlici2.jpg
JablonneNOrlici1.jpg
134u-JablonnenadOrlici_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

JABLONNÉ NAD ORLICÍ (Ústí nad Orlicí) - starý silniční most

Město Jablonné se nachází 14 km jihovýchodně od Žamberka, v malebném údolí Tiché Orlice v Žamberské pahorkatině. Jablonným prochází historicky významná moravsko-haličská silnice. Právě na ní byl v roce 1800 postaven tříobloukový kamenný most přes Tichou Orlici, od roku 1841 navíc ozdobený dvěma sochami - sv. Jana Nepomuckého (je datována chronogramem do roku 1784) a sv. Floriána (ze druhé poloviny 18. století). Most je dlouhý 32 metrů a široký 9,5 metru, když byl počátkem 30. let 20. století rozšířen. Most byl slavnostně vysvěcen v roce 1843. Rozpětí jeho oblouků je 6,34 metru, vzepětí ovšem pouze 1,24 metru a tloušťka klenby činí 0,6 metru. Sochy jsou umístěny na vysokých soklech, což je hlavním důvodem, že jsou dosud nepoškozeny. Mostovka je odvodněna 6 kamennými žlaby vystupujícími z průčelí mostu na obou stranách.