Bohutin6.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOHUTÍN

BOHUTÍN (Šumperk) - silniční most

Původní inundační most převádějící jedinou přístupovou cestu od obce na výpadovou silnici na Hradec Králové byl zničen při povodni v červenci 1997. Nový most, dokončený v roce 1999, má dvě pole, přičemž délka přemostění činí 39,5 metru. Obě pole mají stejnou světlost, a to 19,4 metru. Most je založen na vrtaných pilotách, podpora i obě opěry jsou ze železobetonu. Výška mostu nad terénem je 3,35 metru, volná šířka mostu činí 9,5 metru. Konstrukce je z monolitického betonu, dodatečně předpjatého staticky neurčitého rámu o dvou polích. Projekt zpracovala firma SHP Brno, zhotovitelem byly Dopravní stavby Holding, a. s. Olomouc.