229u-MoravskeBranice_b.jpg
0659-Ivanick_viadukt-pred_stavbou_noveho.jpg
P0000528-oba_viadukty.jpg
P1010065-torzo_stareho.jpg
229u-MoravskeBranice_a.jpg
Ivancicky_novy.jpg
Abb_165_Iglawa-Viaduct_nach_Auswechslung_der_Mittelpfeiler.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

IVANČICKÝ VIADUKT-MORAVSKÉ BRÁNICE-DOLNÍ KOUNICE

IVANČICKÝ VIADUKT-MORAVSKÉ BRÁNICE-DOLNÍ KOUNICE (Brno-venkov) - starý a nový železniční viadukt

Most přes údolí řeky Jihlavy jen 2 km od Moravských Bránic byl postaven v letech 1868-1870 na trati do Vídně podle projektu ing. Karla von Rupperta (a patrně podle vzoru francouzského inženýra Gustava Eiffela) na 5 pilířích tvaru komolého jehlanu, které byly (podobně jako mostní patky na obou stranách údolí) ukotveny ve zděných soklech obložených masivními kvádry. Jedná se o 373,5 metru dlouhý ocelový příhradový železniční most s horní mostovkou ve výšce téměř 45 metrů nad údolím. Část projektových prací provedl ing. Alois Rogenhofer, železná nosná konstrukce byla francouzské výroby (Cail et comp. Paris-Gives-Lille; odtud zřejmě pověsti, že most stavěl samotný Eiffel). V roce 1892 však byly všechny původní pilíře z litinových trub nahrazeny novou železnou konstrukcí a změněno i jejich položení podle projektu Franze Pfeuffera. Most, jehož výška nad údolím dosahovala až 44,8 metru, pak sloužil až do roku 1976, resp. 1978, kdy byla doprava převedena na souběžný moderní most s plnostěnnými nosníky.

Po několika studiích vzniklých na brněnském středisku Státního ústavu dopravního projektování vznikl ve spolupráci s projekčně-konstrukční pobočkou VŽKG v Brně konečný projekt nového mostu. Konstrukčně je tvořen svislým spojením dvou plnostěnných nosníků ve tvaru písmene I. Jedno pole starého mostu bylo sneseno, poté však došlo k nežádoucímu posunu svahu, který začal ohrožovat i most nový. Od další demontáže tak bylo upuštěno.
V září 1999 začala demontáž starého Ivančického viaduktu (částečně zachycena i krátkým filmem České televize), a to navzdory tomu, že se jedná o chráněnou technickou památku. Z původního mostu byl zachován jeden pilíř a část mostního pole.
Velký model využití zbytku ivančického viaduktu je zatím vystaven v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.