Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHVALŠINY

CHVALŠINY (Český Krumlov) - silniční most

Chvalšiny, původně osada založená cisterciáky ze Zlaté Koruny, byly už 1293 povýšeny na městečko. Stavební rozkvět v 15. století ukončily ničivé požáry, kterých bylo do počátku 20. století celkem deset! Je zde - vedle dalších památek - i nevelký zděný most o čtyřmetrovém rozpětí plochého oblouku a pouze s 1,5 metrovým vzepětím. Nadloží nad obloukem je 1 metr vysoké. U mostu přes Chvalšinský potok na jižním konci města stojí i socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. Neobvyklý je její sokl - ten tvoří fragment bývalého pranýře z roku 1690.