132u-Chropyne.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHROPYNĚ

CHROPYNĚ (Kroměříž) - vodní most

Městem Chropyně (na městečko bylo povýšeno 1535 a 1970 pak na město), které se nalézá mezi Přerovem a Kojetínem, protéká jednak Malá Bečva a jednak potok směřující sem od obce Záříčí (jinak též Svodnice), který odváděl především vodu ze zavlažovaných luk. Šest metrů dlouhý, metr široký a metr vysoký akvadukt, nebo spíše vodní můstek, se nachází nedaleko místních lázní, proti novému rybníku zvanému Hejtman. V Chropyni se mostku říká obvykle Koryto, a právě podle tohoto názvu lze objekt najít. Převádí vody ramene Bečvy nebo správněji bývalého mlýnského náhonu do dnes už nefunkčního mlýna a pily právě přes tok Svodnice. S velkým nadšením byla u náhonu postavena v roce 1945 vodní turbina, avšak ani turbina, ani mlýn a pila dnes nejsou v provozu. Vodu z náhonu odebírá průmyslový podnik Technoplast a hlavně Zámecký rybník.