BohusovicenadOhri.jpg
017-BohuovicenadOhi.jpg
BohusovicenadOhri2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ

BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (Litoměřice) - empirový železniční viadukt

Bohušovice, povýšené na město teprve v roce 1919, leží necelý kilometr na jih od Terezína. Jihovýchodně od města překonává řeku Ohři železniční most - jedná se o pozdně empirovou stavbu z roku 1848 z velkých pískovcových kvádrů - o devíti plochých, segmentových obloucích, z nichž pět překlenuje řeku. Jednotlivé oblouky jsou 6 metrů dlouhé a o vzepětí 5 metrů. Most je 5 metrů široký a jeho celková délka činí přes 40 metrů. Bohušovice spolu s dalšími nemnoha lokalitami patří k našim městům či obcím, které mají ve svém znaku symbol mostu.