Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHRASTOVÁ LHOTA

CHRASTOVÁ LHOTA (Svitavy) - krytý dřevěný most

Mezi Moravskou Chrastovou a Rozhraním za místní továrnou je dřevěný most přes Svitavu, který je ukončen krytou chodbou. Ta se lomí v pravém úhlu a pokračuje přes místní náhon v délce asi 10 metrů. Chodba kryje mechanismy stavidel. Lomený mostní objekt je kryt plechovou střechou a je v používání. Nachází se ve vzdálenosti 10 metrů od trati ČD ze Svitav do Brna a je přístupný přes tovární objekt, z druhé strany z osady Půlpecnu polní cestou. Mostovka objektu je 1 metr nad hladinou náhonu, vlastní dřevěný most přes Svitavu spočívá na třech podpěrách a je 15 metrů dlouhý. Objekt je téměř rovnoběžný s tratí ČD, tj. má severojižní orientaci.