CHRAST_Z.jpg
Pricrez.jpg
Chrastzeleznicni.jpg
most-8.jpg
most-1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHRÁST

CHRÁST (Plzeň-sever) - železniční viadukt

Obec Chrást poblíž Plzně se připomíná v roce 1242.
Přeprava uhlí a chemických výrobků v 19. století si vyžádala stavbu odbočky západní dráhy Chrást-Stupno-Radnice. Roku 1862 se na ní začalo se stavbou mostu přes hluboké údolí řeky Klabavy. Nejdříve vyrostlo 38 m vysoké a 190 m dlouhé dřevěné provizorium o šesti patrech a v říjnu 1863 byla dokončena železná konstrukce mostu.

Již v roce 1892 bylo zjištěno, že stávající konstrukce je nevyhovující a bylo rozhodnuto o její výměně.Novou železnou nýtovanou konstrukci vyrobili v pražské mostárně Českomoravské společnosti. Konstrukce byla navezena na stávající most, který byl postupně rozebrán. Následovalo její spouštění do definitivní polohy, při němž došlo k havárii a konstrukce prvního pole spadla z výšky jednoho metru; naštěstí se ale zachytila mezi pilíři a zůstala nakloněná viset. Neštěstí si však vyžádalo šest lidských životů.

Jednokolejný mostní objekt o třech otvorech tvoří ocelová trámová příhradová nýtovaná nosná konstrukce ve všech mostních otvorech shodná, podepřená dvěma zděnými hranolovými pilíři z kamenných kvádrů. Rozpětí hlavních nosníků je 37 metrů a jejich vzdálenost je 2,8 metru. Příhradové nosníky jsou složené soustavy s přímým horním pásem a parabolicky zakřiveným dolním pásem. Výška nosníku nad podepřením je 1,5 metru a ve středu rozpětí 4,5 metru.

Stavební stav mostu se postupem doby zhoršoval až hrozilo od roku 2003 zastavení provozu. V letech 2002-2003 proto byla provedena celková oprava mostu, která zahrnula opravu železničního svršku včetně výměny kolejnic, opravu konstrukce včetně zesílení a provedení protikorozní ochrany a opravu vodorovných ploch úložných prahů spodní stavby.


Projektoval: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Martin Vlasák
Hlavní zhotovitel opravy mostu: Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice
Zhotovitel opravy ocel. konstrukce: STAMAKOCEL, s.r.o., Brodek u Přerova
Zhotovitel protikorozní ochrany: PROFICOLOR, s.r.o., Praha 10