129u-Chomutov_c.jpg
129u-Chomutov_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHOMUTOV

CHOMUTOV (Chomutov) - vodní most s neveřejnou lávkou pro pěší

Vodní mosty obvykle převádějí plavební kanály v nerovném terénu přes jinou vodoteč nebo komunikaci. Tak je tomu například v německém Meiningenu a v řadě míst Velké Británie či Francie. Obě země jsou protkány - podobně jako Německo či Nizozemsko - hustou sítí kanálů, po nichž se v minulosti dopravovalo především zboží či suroviny. Dnes už většinou slouží kanály spíše rekreačním účelům. Náš patrně jediný skutečně velký vodní most přivádí přes údolí Chomutovky ve výšce 15 metrů a v délce 70 metrů vodu z Ohře do chomutovského průmyslového závodu. Vodní most je tři metry široký a zahrnuje také asi 0,6 metru širokou inspekční lávku. Celá konstrukce je nesena čtyřmi 15 metrů vysokými kozovými stojkami ve tvaru písmene H. Jde vždy o dvojice ocelových rour o průměru 0,5 metru, které jsou dvakrát napříč spojeny dalšími rourami a příčnými nosníky pod mostovkou. Stojky kozových podpěr jsou lehce nakloněny do středu mostovky, čímž se zvyšuje jejich stabilita. Tento průmyslový vodní most má opěry z ocelových rour podobně, jako je měl před svou rekonstrukcí ivančický železniční viadukt, než byly nahrazeny ocelovými příhradovými opěrami. Souběžně s chomutovským vodním mostem překlenuje údolí Chomutovky ještě další, moderní most, na němž je však veřejná doprava rovněž vyloučena.