128u-Cholin.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHOLÍN

CHOLÍN (Příbram) - silniční most

Osada Cholín, dnes díky Slapské přehradě v letních měsících živé rekreační středisko, se nachází asi 8 km severozápadně od Sedlčan. Přehradou vzdutou hladinu Vltavy překonává most z prostých deskových trámů z předpjatého betonu o výšce 2,55 metru. Délka přemostění je 227 metrů, most má tři pole, je 9 metrů široký a ve 40 metrové výšce nade dnem původního řečiště (asi 11 metrů nad hladinou). Pilíře jsou 36 metrů vysoké, běžná hloubka vody pod mostem je 27 metrů a ještě v 70. letech 20. století oplývala půlmetrákovými sumci. Most byl postaven v roce 1956 (tehdy byl příznačně nazván Fučíkův most) a převádí silnici ze Sedlčan do Cholína, Čeliny a odtud buď do Nového Knína a Dobříše, nebo do Slap, Štěchovic a na Prahu. Další mosty přes Slapskou přehradu jsou směrem po proudu v další rekreační lokalitě Živohošti a proti proudu ve Vestci.