Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BOHDÍKOV

BOHDÍKOV (Šumperk) - silniční most

V obci je moderní silniční most se železobetonovými trámovými nosníky. Ke konstrukčním prvkům mostu patří vrstva příčně položených výmětových trubek půlkruhového průřezu (zores), jakýsi obměněný druh larsenek. Tento prvek se opakuje na několika našich mostech a je viditelný z řečiště (u jiných mostů jsou napříč mostovky položeny celé trubky).