Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHOCEŇ

CHOCEŇ (Ústí nad Orlicí) - silniční most

Choceň ležící nad Tichou Orlicí se poprvé připomíná už v roce 1227, ale městská práva získalo až později. Je tu zámek, kostel, zvonice a další památky. Nad velmi hlubokým zářezem, který vznikl odstraněním železničního tunelu (pověstného tragickou nehodou inženýra Pernera), se klene železobetonový most se spádem 7,7 %. Zdejší silnice II/b položená v přímém směru kříží železniční trať pod úhlem 82°20'. Klenba mostu má srpovitý tvar, tloušťka oblouku ve vrcholu je 0,6 metru, v patkách pak 0,4 metru. Most má rozpětí 32 metrů a šířku 8 metrů. Konstrukčně jde o vetknutý oblouk sdružený s rámem. Most, který vede nad třemi kolejemi tratě Českých drah, působí velmi lehkým dojmem. Na základě zde získaných zkušeností pak byl postaven patnáctiobloukový železniční most v Praze-Braníku.