127u-Chlistov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHLÍSTOV

CHLÍSTOV (Benešov) - silniční most

Obec Chlístov je poprvé zmiňována jako farní ves v roce 1360. Vedle gotického kostela se tu nachází i pět metrů široký a 8 metrů dlouhý jednoobloukový betonový silniční most, který překonává místní vodoteč. Má kamenné obložení a čtyřmetrové vzepětí. Na obou stranách má široce rozevřená křídla.