Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHLEBOV

CHLEBOV (Tábor) - silniční most

V obci, nacházející se 2 km jihovýchodně od Soběslavi, je na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně starý dvouobloukový kamenný most v údolí Dírenského potoka.