Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHEB

CHEB (Cheb) - železniční most

Železniční příhradový ocelový most převádí trať ČD Cheb-Vojtanov přes silnici I/6. Byl postaven firmou Stavby mostů Praha, a. s., projektován byl firmou SUDOP Praha. Most byl prohlášen nejlepším mostním dílem roku 1998. Most převádí jednokolejnou trať přes přeložku silnice I/6. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí hlavních nosníků, které jsou navrženy jako přímopásové celosvařované příhradové o jednom poli a ortotropní mostovkou umístěnou v rovině dolních pasů nosníku. Rozpětí zeleně natřeného mostu je 46 metrů, šířka činí 5,25 metru.