Cheb-zelezni3.jpg
Cheb-zelezni2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHEB

CHEB (Cheb) - železniční most

Nový železniční most vznikl v rámci rozsáhlé silniční stavby Severní obchvat Chebu, 2. stavba (1999). Silnice I/6 odvádí z centra města tranzitní dopravu mezi hraničními přechody Pomezí a Vojtanov a městy Karlovy Vary a Plzeň. V km 9,058 křižuje jeho trasa v hlubokém zářezu železniční trať Plesná st. hr. (- Františkovy Lázně) - Cheb, což si vyžádalo zřízení nového železničního mostu.

Návrh nosné konstrukce mostu s příhradovými hlavními nosníky a dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem vychází ze zásad mostního vzorového listu ČD MVL 212, který vypracoval SUDOP PRAHA v roce 1990. Rozpětí konstrukce činí 46 m, osová vzdálenost hlavních nosníků 5,9 m a teoretická výška příhradového nosníku 5,2 m. Konstrukce byla navržena pro zatěžovací schéma ČD T.

Ze vzorového listu byly převzaty profily prutů hlavního příhradového nosníku, které jsou pro snazší provádění a revize výhradně otevřené: horní i dolní pás ve tvaru "kloboukovitých" průřezů, diagonály jako svařované I-profily. Montážní přípoje diagonál k pásům hlavního nosníku jsou provedeny jako svařované. Mostovka je ortotropní, s mezistyčníkovými příčnými výztuhami v polovině délky příhrad. Podélné výztuhy byly vzhledem ke svému značnému rozpětí navrženy jako uzavřené trapézy o výšce 300 mm. Nosná konstrukce mostu je opatřena protikorozní ochranou, sestávající z metalizace směsným materiálem Zinacor 850 a trojvrstvým epoxpolyuretanovým nátěrem.


Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Tomáš Wangler
Zhotovitel: Stavby mostů Praha a.s., ocelová konstrukce DT výhybkárna a mostárna a.s., Prostějov
Realizace: 10/1998


Most si odnesl z 5. mezinárodního symposia MOSTY 2000 v Brně cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998, kterou mu udělilo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.