Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHEB

CHEB (Cheb) - železniční jednoobloukový viadukt

Kamenný železniční most má jeden, mimořádně vysoký půlkruhový oblouk, který se člení na dvanáct šikmých pásů. Most pochází rovněž z druhé poloviny 19. století a jeho kamenné kvádrové zdi jsou stažené kleštinami. V jihovýchodní části města překonává silnici na Karlovy Vary a Plzeň.