Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHEB

CHEB (Cheb) - silniční most

Mostní estakáda na severním obchvatu Chebu převádí nově vybudovanou silnici I/6 přes údolní nivu a meandr řeky Ohře, dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať Cheb-Chomutov a silnici Cheb-Tršnice. Most o celkové délce 525,3 metru o dvou pasech byl proveden jako spojitý předpjatý monolitický dvoutrám betonovaný na pevné skruži do pojízdného bednění. Rozpětí polí činí 32 + 11 x 41,8 + 32 metrů. Most je veden v půdorysném oblouku o poloměru 1 000 metrů. Projektantem byl SUDOP Praha, zhotovitelem Stavby mostů Praha, a. s. Mostní estakáda byla postavena v letech 1997-1999. Vzhledem k tomu, že most se nachází v oblasti s výskytem zemětřesení, byla konstrukce na tyto možné účinky dimenzována a vybavena.