125u-Cheb_a.jpg
125u-Cheb_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHEB

CHEB (Cheb) - dřevěný krytý most

V západních Čechách je několik dřevěných krytých mostů nebo lávek - v Čižicích, Kynšperku, Štěnovicích, Vejprnicích; krytý most býval i v Radošově-Kyselce. Chebská krytá lávka pod místním hradem (falcí) má z každé strany bočního bednění po 9 typických, v rozích skosených oknech (obdobně jako lávka v Kynšperku). Je 40 metrů dlouhá, 3 metry široká a 4 metry vysoká. Stará lávka byla zničena na sklonku války v roce 1945, obnovena pak ing. Novákem v roce 1949 a v roce 1985 firma KOVO Cheb dodala ocelovou konstrukci sestávající z osmi trojúhelníkových věšadel. Mostovka je pokryta šikmým deštěním, uvnitř lávky je pak zvláštní zábradlí. Okenní průzory jsou děleny svislými sloupky, střešní konstrukce sestává ze 40 krokví. K portálu sedlové střechy vede devět schůdků, celkově je objekt v dobrém technickém stavu. Výška hřebene střechy nad hladinou Ohře, kterou lávka překonává, je 5,5 metru. Lávka je orientovaná ve směru východ -západ, je odbočkou z místní komunikace směrem k hradu a parkovišti. Nachází se na západním okraji města, přímo pod falcí, kterou nechal budovat císař Friedrich I. Barbarossa (Chebsko připojil definitivně k Českému království až král Jan Lucemburský ve 14. století). V Chebu dříve existoval model města, na kterém byl zpodoben i kamenný most zdobený šesticí soch. Město se nalézalo na důležité obchodní stezce z Prahy do Norimberku a dále Würzburku, kde byl rovněž kamenný most zdobený sochami (jako v Praze), a pravděpodobně to inspirovalo chebské měšťany k obdobné výzdobě mostu. Dřevěné mosty - snad se zvedacím zařízením jako součástí opevněného města - jsou patrné rovněž na Wernerově vedutě Chebu z poloviny 18. století. V Chebu stával i americký ocelový most soustavy bailey. Ostatně i v současné době je obdoba této soustavy používána k obnově zničených mostů ve válkou zničené Bosně. Ve městě jsou i železniční mosty (viz jejich hesla) a údajně zde stával i Kožený most - jeho jméno však není odvozeno od stavebního materiálu, ale od městské čtvrti, kde sídlili koželuzi, jejichž řemeslo notně zapáchalo, a tak museli sídlit odděleně od ostatních řemesel.