ChabaroviceUstinLmostCDf.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDh.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDb.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDe.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDc.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDa.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDi.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDg.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDj.jpg
ChabaroviceUstinLmostCDd.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHABAŘOVICE

CHABAŘOVICE (Ústí nad Labem) - železniční most

Přeložka železniční trati dlouhá 10 km, která byla vybudovaná na začátku 80. let 20. století, uvolnila zásoby 98 mil. tun energetického uhlí. U obce Chabařovice je trať ČD vedena po estakádě přes Velký a Malý luční rybník, náhon a sádku. Estakáda má půdorys v zakružovacím oblouku o poloměru 800 metrů, její šířka je 10 metrů a má 24 polí po 24 metrech vyskládaných z prefabrikovaných nosníků KT 24. Celkem je 587 metrů dlouhá. Jedná se patrně o nejdelší železniční most z předpjatého betonu u nás.

Chabařovická estakáda má celkem 25 stěnových podpěr průměrné tloušťky 2,25 metru, šířky 8,5 metru a výšky 5 metrů. Každá podpěra je založena na pěti pilotách o hloubce 21 metr. Piloty jsou 0,80 metru široké.

Projektoval Státní ústav dopravního projektování, středisko mostů v Praze, HIP Ing. Jan Malypetr, CSc.