Chabarovice1.jpg
Chabarovice2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

CHABAŘOVICE

CHABAŘOVICE (Ústí nad Labem) - dvoukolejný železniční most na trati Ústí nad Labem – Most

V místě křížení nové trasy dálnice D8 se stávající dvoukolejnou železniční tratí byl v roce 2003 zbudován nový železniční most o dvou mostních otvorech.

Hlavním otvorem je obousměrně vedena dálnice D8, vedlejším přeložka silnice III/25364 Hrbovice – Český Újezd. Při dané dispozici křížení bylo nutné navrhnout konstrukci s dolní mostovkou. Jelikož nebylo možné upravovat osové vzdálenosti kolejí, musely být nosné konstrukce navrženy jako dvoukolejné – ve vedlejším otvoru plnostěnný nosník, v hlavním trám vyztužený obloukem (Langerův nosník).

Trám vyztužený obloukem je navržen pro rozpětí 71,28 m a stavební výšku 2,07 m. Výška trámu činí 3 150 mm. Ztužující oblouk má tvar paraboly 2. stupně. Stabilita oblouku je zajištěna podélným ztužením, které sestává z šesti rámových příčlí. Hmotnost ocelové konstrukce je 675 tun.

Nosná konstrukce s plnostěnnými nosníky je navržena pro rozpětí 41,04 m a stavební výšku 2,07 m. Výška hlavních nosníků činí 4 290 mm. Hmotnost ocelové konstrukce je 291 tun. Most je založen v obtížném prostředí výsypek na pilotách délky až 32 metry.


Projektoval: SUDOP PRAHA a.s., odp. projektant Ing. Tomáš Wangler
Realizace: Metrostav a.s., Hutní montáže Ostrava a.s. a SSŽ a.s.