124u-Hvezdonice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HVĚZDONICE

HVĚZDONICE (Benešov) - dálniční mosty

Na trase dálnice D 1 je u Hvězdonic přes Sázavu a její údolí nejdelší dálniční most mezi Brnem a Prahou o 9 polích a celkové délce 462 metru. Jde vlastně o dva souběžné mosty vedle sebe a při jejich stavbě v letech 1970-1977 bylo poprvé u nás použito výsuvné příhradové ocelové skruže. Podle projektu pražského Pragoprojektu most postavily Stavby silnic a železnic nákladem tehdejších 113 milionů Kčs. Nosná konstrukce má průřez dvou písmen T, železobetonové pilíře mají tvar písmena H. Mosty o šířce 2 x 12,75 metru probíhají ve výšce až 25 metrů nade dnem údolí. Mosty jsou zakřiveny horizontálně i konvexně vertikálně, mostovka pak má dvouprocentní příčný spád. U mostu je kamenný pomníček připomínající stavbu.